Hvorfor vælge blyfrit riffelammunition til jagt?

Hvorfor vælge blyfrit riffelammunition til jagt?

25. juni 2019

Den grønne bølge er over os, og derfor er blyfrit riffelammunition blevet populært.

Vores jagtmand har testet forskellige typer blyfri riffelprojektiler i praksis, og konklusionen er, at de virker! Uanset om der jages råvildt, då- eller kronvildt, slår de testede blyfri kugler ihjel hurtigt og effektivt.

Hvorfor

Der er flere gode grunde til at vælge de blyfrie alternativer, og blandt disse bør især det sundhedsmæssige aspekt fremhæves. Ved at benytte projektiler af ren (eller næsten ren) kobber til jagt, undgår man at efterlade blystøv – altså ganske små blypartikler – i det gode vildtkød, vi jo med glæde konsumerer. Man bør undgå at indtage bly, da det som bekendt er et sundhedsskadeligt tungmetal. Foruden det sundhedsmæssige, er det ligeledes en miljømæssig fordel at undgå ophobning af det skadelige tungmetal i naturen.

Forskel på bly og kobber

Rent teknisk fungerer kobberprojektilerne lidt anderledes end de konventionelle blyholdige kugler. Den største forskel er umiddelbart, at kobberkugler grundet sin hårdhed deformiterer mindre, og derfor vil have en større restvægt efter anslag – hvilket giver større chance for gennemskud og mindre kødødelæggelse. Dette betyder samtidig, at kobberkuglerne typisk er lettere end de konventionelle kugler og derfor giver et lidt reduceret rekyl ved skudafgivelse.

Vurdering

Vi er ikke i tvivl om, at blyfri riffelammunition på sigt bør erstatte kuglerne af bly, og allerede i dag gør langt de fleste kobberkugler fra anerkendte ammunitions-producenter, hvad de skal – hurtigt og effektivt! Af denne grund indbefatter vores sortiment nu også Lapuas blyfri jagtammunition “Naturalis”, som vi fast fører i de tre gængse kalibre: 6,5×55, .308 win. og 30-06.

Læs mere om Lapua Naturalis her: https://www.lapua.com/ammunition/hunting-ammunition/naturalis-cartridges/

Mere info om blyfrit riffelammunition her: https://www.netnatur.dk/blyfri-riffelammunition-virker/